Pensioensparen voor zelfstandigen


Aangezien het wettelijk pensioen van een zelfstandige laag is, wordt steeds aangeraden ook een aanvullend pensioen op te bouwen. Dit kan via een klassiek of een sociaal VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen) en/of een IPT (Individuele Pensioentoezegging). Deze vormen van aanvullend pensioensparen leveren u niet alleen een mooi spaarboekje op wanneer u op pensioen gaat, maar zorgen ook voor een aantal fiscale voordelen.

Het pensioen kan worden opgedeeld in drie pijlers:
• de eerste pijler = het wettelijk pensioen
• de tweede pijler = aanvullend pensioen
• de derde pijler = het gewone pensioensparen

De premies van het aanvullend pensioen zijn aftrekbaar in de belastingaangifte en zijn beperkt volgens de fameuze 80%-regel. De toepassing van de 80%-regel is vrij complex maar het principe is simpel: uw aanvullend pensioen in de tweede pijler mag samen met uw wettelijk pensioen maximum 80% van uw laatste bruto wedde bedragen. Gaat u boven dit maximum, dan zal de fiscus de aftrekbaarheid van de premies niet meer aanvaarden. De derde pijler (het gewone pensioensparen) telt niet mee in de berekening van deze 80% regel.

Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ)

Een VAPZ kan worden afgesloten door zelfstandigen die sociale bijdragen betalen in bij- of hoofdberoep. Belangrijk is dat deze premies privé worden betaald.

Klassiek VAPZ: Via een klassiek VAPZ kan u een bijkomende aanvulling doen op uw wettelijk pensioen met een maximum van 8,17% van uw beroepsinkomsten.

Sociaal VAPZ: Via een sociaal VAPZ kan u een bijkomende aanvulling doen op uw wettelijk pensioen met een maximum van 9,40% van uw beroepsinkomsten. Bovendien krijgt u bij arbeidsongeschiktheid een vervangingsinkomen en kan de financiering van de polis worden overgenomen.

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Een IPT is een individuele levensverzekering waarin de vennootschap de verzekeringnemer is en de bedrijfsleider de verzekerde en de rechtstreekse begunstigde. Zo financiert uw vennootschap uw aanvulling op uw wettelijk pensioen, want de bijdrage voor uw IPT wordt volledig betaald door uw vennootschap. Een IPT biedt u bovendien dezelfde voordelen als een groepsverzekering, maar is zuiver individueel. U kan bovendien aanvullende waarborgen onderschrijven zoals een gewaarborgd inkomen of een dekking overlijden.

Klassieke levensverzekering

Zie pensioensparen voor particulieren

Wenst u een vrijblijvende offerte voor een pensioenverzekering? Vul dan onderstaand formulier volledig in.

Aanvraag offerte pensioensparen (zelfstandigen)


Gewenste verzekering:
 VAPZ IPT Pensioensparen Klassieke levensverzekering

verreet-logo-k-klein Karen Verreet BVBA


Molenstraat 92
2270 Herenthout
014 85 05 07

info@verreet.be

Aangifte indienen


Schade auto aangevenSchade woning aangeven

Nuttige informatie


Vaak gestelde vragenAssurMIFID II-gedragsregelsDownloads